Chat qua Facebook
Yakimono Đào Tấn

Yakimono Đào Tấn

ĐC: Số 50 Đào Tấn, Phương Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 0888911221
E-mail: yakimono.dt@sbo.com.vn
Xem đường đi qua Google Map