Chat qua Facebook
Yakimono Bắc Ninh

Yakimono Bắc Ninh

ĐC: 24-26 Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh
ĐT: 0823156996
E-mail: yakimono.bn@sbo.com.vn
Xem đường đi qua Google Map