Chat qua Facebook
Yakimono Hạ Long

Yakimono Hạ Long

ĐC: Monbay A10-14/15 – đối diện cung cá heo TP Hạ Long
ĐT: 0813123663
E-mail: yakimono.hl@sbo.com.vn
Xem đường đi qua Google Map