Chat qua Facebook
Một vài dòng ngắn gọn giới thiệu về danh mục thực đơn của nhà hàng, khách hàng có thể click vào trong để xem các menu chính Một vài dòng ngắn gọn giới thiệu về danh mục thực đơn của nhà hàng, khách hàng có thể click vào trong để xem các menu chính Một vài dòng ngắn gọn giới thiệu về danh mục thực đơn của nhà hàng, khách hàng có thể click vào trong để xem các menu chính