Chat qua Facebook
Yakimono Trung Hòa

Yakimono Trung Hòa

ĐC: 75 Trung Hòa, Cầu Giấy
ĐT: 0888362332
E-mail: yakimono.th@sbo.com.
Xem đường đi qua Google Map